Evaluatie en advies

Evaluatie en advies is erg belangrijk. Onderschat de afronding van een event dan ook niet! Door te evalueren en advies te geven kunnen organisaties veel leren. Op basis van de doelstellingen, het event, het verloop ervan en de output wordt tijdens de evaluatie gesproken over de positieve en verbeterpunten van zowel de inhoud als uitvoering. Kwam het concept voldoende uit de verf? Zijn de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen behaald? Zijn er opvallende uitkomsten of reacties van gasten? Wat ging goed en wat kan er beter?

Evaluatie en advies door S.M.I.L.E. Promotions

Op basis van de opgedane ervaringen én kennis van de betreffende organisatie en diens doelstellingen en doelgroepen geven we een concreet advies, met aandachtspunten voor een volgende editie. Misschien is bijvoorbeeld fotomarketing – in plaats van hostesses – effectiever in het op een laagdrempelige wijze benaderen van de bezoekers. Hoe kan dat in een nieuw promotioneel concept opgenomen worden? Welk thema is relevant en spreekt aan?

Door eerst concreet te evalueren is er vervolgens meer ruimte voor advies én een nieuw creatief traject. Door successen te benoemen en verbeterpunten aan te geven ontstaat er duidelijkheid en nieuw enthousiasme voor een volgende vernieuwend concept.

Interesse of vragen? We komen graag langs!

Heeft u vragen over onze werkwijze? Heeft u hulp nodig bij de uitwerking van een event concept of het projectmanagement? Of wilt u gewoon de allerbeste promoters boeken voor uw event? Neem contact op, we komen graag langs voor een kennismaking.

Contact opnemen